Ukategorisert

Hegers menneskerett

«Det er ingen menneskerett å drikke sprit på bar etter klokka to om natta.» skriver Anders Heger i sin faste lørdagsspalte i Dagsavisen. Men hvem skal bestemme når du skal drikke, hvor og hva? Og hvem skal bestemme når næringsdrivende skal holde åpent, og hva de skal selge til sine kunder? Er det en menneskerett å bestemme over andre mennesker, Heger?

Heger innleder sin spalte denne lørdagen med følgende spørsmål: «Hvorfor er det så farlig å stenge skjenkingen en time før?»

Det er de rødgrønnes forslag om å gjennomføre et lovforslag som skal stenge all skjenking av alkohol på utsteder kl. 0200 det handler om. Et forslag som griper inn i din frihet til å bestemme når og hvor du skal drikke, og hva du skal drikke. Et forslag som griper inn i næringsdrivendes frihet til selv å finne ut når det ikke lønner seg å holde åpent lenger. Et forslag som griper inn i det lokale selvstyret.

Man merker den nedlatende tonen hele veien i Hegers spalte denne lørdagen: «Selvfølgelig er det bra at Oslo er en by der begge kjønn og alle aldersgrupper over den kriminelle lavalder ikke bare kan, men også vil, benytte seg av sin rett til å drikke seg sanseløst beruset til tre timer etter siste bussavgang. Selvfølgelig er det på noen måter et godt, ikke et dårlig tegn at man kan finne fulle tenåringsjenter i miniskjørt på benkene rundt Olaf Ryes plass, bare noen timer før de proffe fyllikene tar dem tilbake for formiddagsskiftet. Men det er ingen menneskerett.»

Og videre: «Pussig nok møtes dette helt uskyldige lille inngrepet i folks frihet med et ramaskrik – og det gjerne fra de samme menneskene som gladelig er villige til å jenke litt på de demokratiske prinsipper for å sikre lov og orden. Det er ingen menneskerett å drikke sprit på bar etter klokka to om natta.»

«Det er en underlig bieffekt av velstandsutviklingen: Det skal drikkes, det skal drikkes mye, og det skal drikkes seint. Vi snakker ikke om å tilbakestille Norge til et førmoderne pietistisk overformynderi. Sannheten er at det drikkes sykt mye i landets hovedstad, og selv om skjenketida kappes en time, er det langt igjen til europeisk standard. Folk som drikker mye, slåss mye, de går sjanglende hjem på steder de ikke burde gått, de gjør ting de angrer på, og fra tid til annen havner de i situasjoner som virkelig er ille. Det er helt klart at ikke noe av dette stopper om vi slutter å drikke en time tidligere. Men like klart er det at det blir mindre av det.»

Anders Heger må gjerne mene at han skal bestemme over min rett til å drikke, hva jeg skal drikke, hvor jeg skal drikke det og når jeg skal drikke. Han må gjerne mene at han og ikke jeg skal bestemme hvem jeg skal være kunde hos, hvor og når.

Anders Heger må gjerne mene at han skal bestemme når en næringsdrivende skal stenge butikken sin.

Jeg har ikke noe behov for å bestemme hva Anders Heger skal skrive i sin spalte i Dagsavisen, når han skal skrive det – og hvor Dagsavisen ikke skal få lov til å bli solgt de dagene Heger har sine bedrevitende epistler i avisen.

Anders Heger er forlegger i CappelenDamm, ifølge Wikipedia. For min del må han gjerne få selge bøker kl. 0300 natt til lørdag. Forlaget hans må gjerne trykke bøker i China, og finansiere dem gjennom bidrag fra sheiker hjemmehørende i Midt-Østen. Jeg har ingen formening om hvordan man best driver et forlag. Men hvis Heger har så sterke meninger om hvordan innehaverne av Oslos utesteder bør drive sin virksomhet, bør han kanskje akseptere at de forteller ham hvordan han skal publisere bøker, hvilke bøker han skal publisere og hvem han skal få lov til å selge dem til?

Grunnlovens § 101 sier at «Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden.»

Dessverre driver ikke lovgiverne med annet enn å redusere næringsfriheten til de som ønsker å skape et levebrød for seg selv og andre.

Anders Heger ønsker å innskrenke næringsfriheten. Anders Heger ønsker å innskrenke din og min personlige frihet til selv å ta avgjørelser for eget liv. Anders Heger ønsker å innskrenke avtalefriheten (når jeg kjøper en drink av en bartender inngår vi to en frivillig avtale som begge mener at vi tjener på). Anders Heger ønsker å innskrenke det lokale selvstyret (å bestemme når butikkene skal skjenke har vært opp til lokale myndigheter, frem til nå).

Når skal Anders Heger kreve at det blir flere politifolk på gatene, og færre politifolk som flytter papir på Politihuset? Når skal Anders Heger ta til orde for at det tross alt er bedre og mer sosialt at folk drikker ute med venner fremfor å sitte hjemme i sin egen stue å drikke? Når skal Anders Heger akseptere at en levende by ikke bare betyr mennesker i gatene, men mennesker som er i gatene fordi de har et sosialt liv?

Heger skriver at det ikke er en menneskerett å drikke sprit på bar efter kl. 0200 om natten. Men når ble det en menneskerett for noen mennesker å vite bedre enn alle andre hva som er bra for resten av menneskeheten og ikke?

Anders Heger er en formynder.

Mest lest

Arrangementer