Ukategorisert

Pengevett?

Det er fascinerende at fremtredende politikere vil lære ungdommer om bruk av penger.

–Ungdom må bli smartere på pengebruk, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken på en konferanse han deltok på i dag.

Mange politikere, Audun Lysbakken inkludert, bruker mye penger og fra vårt ståsted er mye av forbruket ufornuftig. En sjekk på Regjeringen.no, viser for eksempel at ROBEK-listen består av 51 kommuner.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Tags:

Mest lest

Arrangementer