Notiser

Kan forenkle, men staten vil ikke

Tungvint regelverk skaper problemer for dem som mellomlander. SAS ville forenkle ankomsten for de reisende. Selskapet ble avvist av Luftfartstilsynet, ifølge Aftenposten.

Luftfartstilsynet er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet.

Hvorfor gjøre det lett når det er mulig å være vanskelig?

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami