Ukategorisert

Konsekvenser av bompengebruken

Mange liberalister, inkludert Liberaleren, forsvarer bruk av bompenger.

Årsaken til at bompenger er et godt virkemiddel, er at brukerne skal betale kostnadene. Brukerbetaling skal i utgangspunktet gi et redusert skattetrykk. Inntrykket fra alle bompengeprosjektene som Stortinget behandler, er at politikerne ser på prosjektene som spleiselag mellom skattebetalerne og brukerne. Bompenger blir den kommunale egenandelen.

Nå ønsker stortingsrepresentant Arne Sortevik (FrP), en sak om omfanget og konsekvensene av bompengebruken i Norge. Han har sendt inn følgende spørsmål til Stortingets spørretime på onsdag:

”For tiden bygges mange bompengefinanserte veianlegg. Ytterligere flere planlegges. Finansiering med bompenger er tvunget kjøp av vei på avbetaling. Avbetalingskjøp er dyrt, også når vei kjøpes på avbetaling. Transportkostnadene øker kraftig i et land der ulemper og kostnader knyttet til transportbehov over lange avstander alt er høye. Et eksempel er kostnader tur-retur Hamar-Kristiansand som kan bli på 900 kr bare i bompenger. Vil statsråden legge frem sak om omfang og konsekvenser av bompengebruken i Norge?”

Selv om Liberaleren og FrP er på forskjellige planeter når det gjelder prinsippet om bompenger, er det naturlig at politikerne ser på konsekvensene av prinsippet som er i bruk av det politiske flertallet på Stortinget. En omfattende bompengeutredning kan være en berikelse for det politiske ordskiftet i Norge.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Erlend Wiborg
10 years ago

Forstår ikke hvordan Liberaleren kan forsvare en dobbeltbeskatning som bompenger er. Bilistene betaler inn over 64 mrd årlig i bilrelaterte avgifter, mens kun 17 mrd går tilbake til vei. Er det da riktig å kreve inn bompenger i tillegg?

Hadde bilavgiftene blitt redusert betydelig kunne bompenger vært en rettferdig måte å kreve inn penger, men ikke sånn dagens system er. Liberalerens kamp for bompenger er i praksis en kamp for høyere skatte og avgiftstrykk

Amund Farberg
Amund Farberg
10 years ago

Det rettferdige alternativet er at veiene var privat eid, bygget og drevet. Men når de først er statseid, er bompenger langt på vei å foretrekke over skattefinansiering. Det er i stor grad feil av Sortevik å kalle bompengefinansiering «tvunget kjøp av vei på avbetaling,» all den tid bompengefinansiering av en veistrekning faktisk innebærer at det er de som bruker veien som finansierer den, og ikke de som bor på andre kanter av landet og aldri kjører bil i Dalstrøka Innafor.

Jeg mener det er helt korrekt av Liberaleren å bekjempe skatter først, og avgifter deretter.

IvarE
IvarE
10 years ago

«Årsaken til at bompenger er et godt virkemiddel, er at brukerne skal betale kostnadene. Brukerbetaling skal i utgangspunktet gi et redusert skattetrykk.» Ja, hadde systemet fungert slik, så kunne man antagelig ikke klage. I hvert fall ikke like mye som i dag. Men realiteten er jo stikk motsatt. Staten krever først betaling for bygging og vedlikehold av veien gjennom skatter og avgifter (attpåtil krever den inn langt mere enn det som går tilbake til vei og veirelaterte kostnader, inklusive ulykker og skader). For deretter å kreve at brukerne skal betale *ytterligere* en gang via bompenger. Så bompengene gir altså ikke… Read more »

Kåre Hyllen
Kåre Hyllen
10 years ago

I denne debatten synes jeg det er ryddigst å diskutere følgende to problemstillinger separat: 1) Man kan diskutere skatter generelt. Her har liberaleren.no og mange med dem ett syn. Jeg er forøvrig ikke enig i dette synet, men det er en annen diskusjon. 2) Så har vi diskusjonen om bompenger. Jeg er primært for bompenger, nettopp på grunn av prinsippet om brukerbetaling. Samtidig er jeg skeptisk, fordi avgiften ikke er knyttet opp til inntekt (her avviker nok mitt syn fra Solvik sitt, men det er også en annen diskusjon). Det jeg imidlertid ikke forstår i denne diskusjonen er snakket om… Read more »

Kåre Hyllen
Kåre Hyllen
10 years ago

Hei Bjørn Magne, Jeg tror nok vi i hovedsak har forstått ting likt, selv om vi nok har et grunnleggende forskjellig syn på staten og dets rolle. At bilister må betale dyrt for å ha bil er det jo ingen som bestrider. Mitt poeng var bare at det er forskjeller på avgifter, også innenfor bilfeltet. Du sammenligner bilavgiftene med kommunale utgifter. Det er forsåvidt en grei parallell. Men, akkurat bompenger fungerer jo stort sett som kommunale avgifter, det ene går til en spesifikk vei, det andre går til (f.eks) vann og avløp. Man betaler altså for en «tjeneste». Bilavgiftene ellers… Read more »

Kj
Kj
10 years ago

KH: Hvis man først har et visst skattetrykk, så er det fra et økonomisk synspunkt fornuftig at dette blir minst mulig vridende. Det er faktisk ikke uvesentlig at priser reflekterer kostnader for at vi skal gjøre noenlunde rasjonelle valg. Dersom det blir innkrevd særavgifter fordi noe blir opplevd å ha en eksternalitet, så må dette prises i forhold til den kostnaden eksternaliteten medfører (i den grad det er mulig å regne ut), hvis ikke vil det gi helt feil signaler. CO2-avift til CO2-kvoter, alkoholavgift til avrusningstiltak etc. Rene fiskalavgifter som er vanlig på bil, gir ikke noen god indikasjon på… Read more »

Fra arkivet