Ukategorisert

Konsekvenser av bompengebruken

Mange liberalister, inkludert Liberaleren, forsvarer bruk av bompenger.

Årsaken til at bompenger er et godt virkemiddel, er at brukerne skal betale kostnadene. Brukerbetaling skal i utgangspunktet gi et redusert skattetrykk. Inntrykket fra alle bompengeprosjektene som Stortinget behandler, er at politikerne ser på prosjektene som spleiselag mellom skattebetalerne og brukerne. Bompenger blir den kommunale egenandelen.

Nå ønsker stortingsrepresentant Arne Sortevik (FrP), en sak om omfanget og konsekvensene av bompengebruken i Norge. Han har sendt inn følgende spørsmål til Stortingets spørretime på onsdag:

”For tiden bygges mange bompengefinanserte veianlegg. Ytterligere flere planlegges. Finansiering med bompenger er tvunget kjøp av vei på avbetaling. Avbetalingskjøp er dyrt, også når vei kjøpes på avbetaling. Transportkostnadene øker kraftig i et land der ulemper og kostnader knyttet til transportbehov over lange avstander alt er høye. Et eksempel er kostnader tur-retur Hamar-Kristiansand som kan bli på 900 kr bare i bompenger. Vil statsråden legge frem sak om omfang og konsekvenser av bompengebruken i Norge?”

Selv om Liberaleren og FrP er på forskjellige planeter når det gjelder prinsippet om bompenger, er det naturlig at politikerne ser på konsekvensene av prinsippet som er i bruk av det politiske flertallet på Stortinget. En omfattende bompengeutredning kan være en berikelse for det politiske ordskiftet i Norge.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer