Notiser

Må reformere helsevesenet

Hele 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber i helse- og sosialsektoren. Ingen andre OECD-land har en høyere andel, og andelen er dobbelt så høy som gjennomsnittet i OECD, skriver Vårt Land.

Dersom politikerne ikke gjør reformer i helse- og sosialsektoren, kommer denne delen av offentlig sektor til å spise en altfor stor del av skattefinansierte penger i årene som kommer.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami