Notiser

Må reformere helsevesenet

Hele 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber i helse- og sosialsektoren. Ingen andre OECD-land har en høyere andel, og andelen er dobbelt så høy som gjennomsnittet i OECD, skriver Vårt Land.

Dersom politikerne ikke gjør reformer i helse- og sosialsektoren, kommer denne delen av offentlig sektor til å spise en altfor stor del av skattefinansierte penger i årene som kommer.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Glad
Lars Glad
10 years ago

ja, dette er dyrt, men lett å ordne på.
Sovesaler istedenfor enkeltrom på eldrehjem, 2 års ventetid på kreftbehandling og de billigste medisinene.
Jo raskere folk dør etter pensjonsalder jo bedre, så vi kan kutte alle helsetjenester etter fylte 62, da burde vi være i mål:-)

norskgoy
10 years ago

Man må heller kutte ned minuttene hjemmesykepleien har å lage mat til de eldre fra 15 til 10. Og kjøring mellom pasientene må selvsagt bakes inn i de 10 minuttene. Sikkert et årsverk en kan spare:)

Og reformene Strøm prater om, vil eksakt handle om slike «rasjoneringstiltak».

Lars Glad
Lars Glad
10 years ago

Etter å ha jobba i helsesektoren de siste 10 år, er det en del problemstillinger som har slått en.
Omorganiseringene, jeg har aldri opplevd at man har klart å implementere en omorganisering, før man starter en ny.
slikt blir det mye dobbeltarbeid av, personalet sitter i utvalg og kommiteer, flyr på møter, alle må på kurs i nye systemer.
Så kommer det ny ledelse med nye koster (konsulenter).
Har du hørt om en konsulent som ikke anbefaler en omorganisering?

Fra arkivet