Ukategorisert

Utenkelig, ikke sant?

Høyhastighetsnett vil koste flere hundre milliarder kroner.

I dag presenterte Jernbaneverket fire konsulentrapporter om høyhastighetsbaner mellom de største byene i Sør-Norge. En fin drøm til en uforklarlig høy pris.

De endelige anbefalingene vil bli presentert i en sluttrapport i slutten av januar neste år. I sluttrapporten vil den samfunnsøkonomiske analysen stå i sentrum.

Arne Sortevik, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, mener høyhastighetsnett vil koste omkring 500 milliarder kroner. Det er utenkelig at politikerne klarer å finansiere en slik satsing innenfor handlingsregelen. Klarer jernbanetilhengerne på Stortinget å finne så mye penger, må frihetsvennlige politikere kunne finne tilsvarende summer i skatte- og avgiftslettelser.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jone
Jone
10 years ago

Så liberaleren støtter ikke bruk av oljefond til infrastruktur? Eller er det en annen diskusjon, og dere her bruker retorikk som gjenspeiler det handlingsrom makthaverne har å bevege seg i?

Roger G.
Roger G.
10 years ago

500 MRD kroner er mye penger. Det er vel snart den samme summen oljefondet har krympet med siste 6 måneder. Vi kommer dessverre til å se at fondet kommer til å krympe ytterligere i tiden som kommer. Penger, aksjer og statsobligasjoner bør veksles i realverdier, som f.eks moderne jernbane og annen infrastruktur. Når krisen er over, er det ingen fordel å starte opp igjen med nedslitt jernbane og nedkjørte veger.

Jone
Jone
10 years ago

En finans krasj kan jo slette hele oljefondet… ihvertfall i teorien.. Jeg vet ikke hvor mye av den summen som er andre lands statsgjeld… men jeg regner med utlånte penger regnes inn som antatt verdi. alså.. state bonds eller hva det heter…

Fra arkivet