Ukategorisert

Utenkelig, ikke sant?

Høyhastighetsnett vil koste flere hundre milliarder kroner.

I dag presenterte Jernbaneverket fire konsulentrapporter om høyhastighetsbaner mellom de største byene i Sør-Norge. En fin drøm til en uforklarlig høy pris.

De endelige anbefalingene vil bli presentert i en sluttrapport i slutten av januar neste år. I sluttrapporten vil den samfunnsøkonomiske analysen stå i sentrum.

Arne Sortevik, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, mener høyhastighetsnett vil koste omkring 500 milliarder kroner. Det er utenkelig at politikerne klarer å finansiere en slik satsing innenfor handlingsregelen. Klarer jernbanetilhengerne på Stortinget å finne så mye penger, må frihetsvennlige politikere kunne finne tilsvarende summer i skatte- og avgiftslettelser.

Mest lest

Arrangementer