Ukategorisert

Utenkelig, ikke sant?

Høyhastighetsnett vil koste flere hundre milliarder kroner.

I dag presenterte Jernbaneverket fire konsulentrapporter om høyhastighetsbaner mellom de største byene i Sør-Norge. En fin drøm til en uforklarlig høy pris.

De endelige anbefalingene vil bli presentert i en sluttrapport i slutten av januar neste år. I sluttrapporten vil den samfunnsøkonomiske analysen stå i sentrum.

Arne Sortevik, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, mener høyhastighetsnett vil koste omkring 500 milliarder kroner. Det er utenkelig at politikerne klarer å finansiere en slik satsing innenfor handlingsregelen. Klarer jernbanetilhengerne på Stortinget å finne så mye penger, må frihetsvennlige politikere kunne finne tilsvarende summer i skatte- og avgiftslettelser.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami