Ukategorisert

Mange utnytter systemene

–Ja, jeg utnytter regelverket. Det sier Rune Gerhardsen til VG i forbindelse med etterlønnen han mottar.

Rune Gerhardsen gjør det mange har gjort før han, og som mange kommer til å gjøre i framtiden. Den store utfordringen med skattefinansierte ordninger, er at de blir utnyttet. Det gjelder alt fra politikergodtgjørelser til subsidier og sykelønnsordningen. Alle ordningene, og etterspørselen etter ordningene, har gitt gigantiske skattefinansierte utgifter. Dersom utgiftene blir mye større enn i dag, vil den sosialdemokratiske velferdsmodellen rakne. Norge greier seg inntil videre på grunn av oljeformuen.

Spørsmålet om det er mulig å lage rettferdige system i regi av offentlig sektor som ikke blir utnyttet? Skribenten tviler sterkt på det.

Mest lest

Arrangementer