Ukategorisert

Fremskritt

Homofile og lesbiske par blir sett på som en ressurs av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Den 8. desember blir en ny kampanje lansert, for å få flere fosterhjem. Denne gangen er homofile og lesbiske par en målgruppe som direktoratet ønsker å nå.

I 2009 ble ”Forskrift om fosterhjem” endret. I setningen ”fosterhjem bør helst bestå av to fosterforeldre av forskjellig kjønn”, ble delen om kjønn fjernet fra lovteksten. Det har åpnet nye muligheter for staten og for enkeltmennesker som ønsker å bidra. Det må være et stort potensiale for fosterfamilier blant homofile og lesbiske.

–Det er omtrent 9 200 barn i fosterhjem i Norge. Hvert eneste år trenger tusen barn nye familier. Barna har forskjellige behov og ulike typer familiekonstellasjoner kan derfor tilby dem det de trenger, sier direktør Mari Trommald på eget nettsted.

Det er et dilemma at omsorg for barn flyttes fra foreldre til fosterhjem, men det er utvilsomt et fremskritt at homofile og lesbiske mennesker inkluderes i ressursbanken. Hurra for fremskrittet!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer