Ukategorisert

Fremskritt

Homofile og lesbiske par blir sett på som en ressurs av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Den 8. desember blir en ny kampanje lansert, for å få flere fosterhjem. Denne gangen er homofile og lesbiske par en målgruppe som direktoratet ønsker å nå.

I 2009 ble ”Forskrift om fosterhjem” endret. I setningen ”fosterhjem bør helst bestå av to fosterforeldre av forskjellig kjønn”, ble delen om kjønn fjernet fra lovteksten. Det har åpnet nye muligheter for staten og for enkeltmennesker som ønsker å bidra. Det må være et stort potensiale for fosterfamilier blant homofile og lesbiske.

–Det er omtrent 9 200 barn i fosterhjem i Norge. Hvert eneste år trenger tusen barn nye familier. Barna har forskjellige behov og ulike typer familiekonstellasjoner kan derfor tilby dem det de trenger, sier direktør Mari Trommald på eget nettsted.

Det er et dilemma at omsorg for barn flyttes fra foreldre til fosterhjem, men det er utvilsomt et fremskritt at homofile og lesbiske mennesker inkluderes i ressursbanken. Hurra for fremskrittet!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Barnets beste er det altoverskyggende hensyn som må og skal legges til grunn under utvelgelsen av foster- og adopsjonsforeldre. Det er viktig at dette hensyn ikke viker for ønsket om å fremstå som liberal og homovennlig. Jeg hører at man i departementale kretser nå diskuterer om homofile og lesbiske «under ellers like vilkår» skal gå foran heterofile, på grunn av et uttrykt ønske om å få flere homofile og lesbiske adopsjons- og fosterforeldre. I så fall er man på ville veier. Det er hensynet til barnet, og kun det, som her må legges til grunn. Voksne menneskers ønske om å… Read more »

Fra arkivet