Notiser

Tallene for 2011

Tallene til UDI viser nedgang i antall asylsøkere til Norge. Jada det kommer en del, men langt fra så mange som det er mulig å få inntrykk av i det politiske ordskiftet.

Nedgang i antall asylsøkere, bør frigjøre ressurser til blant annet raskere saksbehandlingstid for dem som kommer til Norge.

Mest lest

Arrangementer