Notiser

Tallene for 2011

Tallene til UDI viser nedgang i antall asylsøkere til Norge. Jada det kommer en del, men langt fra så mange som det er mulig å få inntrykk av i det politiske ordskiftet.

Nedgang i antall asylsøkere, bør frigjøre ressurser til blant annet raskere saksbehandlingstid for dem som kommer til Norge.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
    Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
  • 7 bøker som har påvirket meg7 bøker som har påvirket meg
    Bøker gir kunnskap og inspirasjon. De kan utfordre og bekrefte. Det er en sann glede å oppdage en god bok.
  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?