Ukategorisert

Vil redusere befolkningens saltinntak

Til og med borgernes inntak av salt er et problem for forbudspolitikerne. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har i dag sendt ut en pressemelding som er publisert på Regjeringen.no.

I pressemeldingen blir det lansert forslag for å redusere nordmenns saltinntak. På sikt, dersom forslagene får politisk oppslutning, vil dette få konsekvenser for borgerne.

Strategien gir konkrete forslag hvordan saltinntaket til nordmenn kan reduseres:
-70-80 % av saltinntaket kommer fra bearbeidede matvarer, og et av de viktigste forslagene i strategien er forpliktende samarbeid med matvarebransjen om reduksjon av saltinnholdet i matvarer.

-Gjennomføre bedre merking av saltinnhold i matvarer.

-Samarbeide med serveringsnæringen om reduksjon av saltinnhold i mat servert i kantine, kiosk og restaurant.

-Utarbeide retningslinjer om saltinnhold i mat servert i offentlige institusjoner.

-Styrke informasjonen til befolkningen.

-Styrke overvåkingen av saltinnholdet i matvarer og saltinntaket i befolkningen.

Mest lest

Arrangementer