Ukategorisert

Vil redusere befolkningens saltinntak

Til og med borgernes inntak av salt er et problem for forbudspolitikerne. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har i dag sendt ut en pressemelding som er publisert på Regjeringen.no.

I pressemeldingen blir det lansert forslag for å redusere nordmenns saltinntak. På sikt, dersom forslagene får politisk oppslutning, vil dette få konsekvenser for borgerne.

Strategien gir konkrete forslag hvordan saltinntaket til nordmenn kan reduseres:
-70-80 % av saltinntaket kommer fra bearbeidede matvarer, og et av de viktigste forslagene i strategien er forpliktende samarbeid med matvarebransjen om reduksjon av saltinnholdet i matvarer.

-Gjennomføre bedre merking av saltinnhold i matvarer.

-Samarbeide med serveringsnæringen om reduksjon av saltinnhold i mat servert i kantine, kiosk og restaurant.

-Utarbeide retningslinjer om saltinnhold i mat servert i offentlige institusjoner.

-Styrke informasjonen til befolkningen.

-Styrke overvåkingen av saltinnholdet i matvarer og saltinntaket i befolkningen.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
IvarE
IvarE
10 years ago

Undres når de vil utrede hvorvidt økt blodtrykk som følge av formynderstatens overdrevne dadda-mentalitet fører til mange for tidlige dødsfall?

öyvinds
10 years ago

«Saltmangel er ikke til å spøke med. I verste fall er det dødelig, mens andre symptomer på tilstanden er irritabilitet, forvirring, koma, apati og skjelvinger.» http://www.forskning.no/artikler/2004/mars/1077886731.01

Sånn som Anne-Grete Strøm-Erichsen holder på skjønner jeg godt at hun gjerne vil at nordmenn skal være apatiske forvirra koma-zombier.

ivind Knudsen
ivind Knudsen
10 years ago

Naturligvis vil vi aldri få en offentlig utredning om formynderstatens negative virkninger på folks liv og helse. For hvem vil vel oppnevne et utvalg hvis leder til syvende og sist peker på deg og sier: ecce homo!

Fra arkivet