Ukategorisert

Delte meninger om stemmerettsalderen

Utvalget fokuserer veldig mye på hvordan ungdommer kan få innflytelse i politikk og samfunnsliv, men går ikke inn for å redusere stemmerettsalderen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, fikk i dag overlevert rapporten fra utvalgets leder Trond-Viggo Torgersen. Utvalgets forslag er presentert på Regjeringen.no.

Utredningen om unges makt og medvirkning, er omfattende. I utredningen ligger det forslag om alt fra nytt demokratifag i skolen til obligatoriske skolevalg.

Ungdommer, i alle fall de eldste i ungdomsgruppen, vil få like stor innflytelse som de voksne med lavere stemmerettslader ved kommune- og stortingsvalg. Det er utrolig at et eget utvalg ønsker å gi ungdommer større innflytelse i samfunnet uten å endre stemmerettsalderen. Stemmerett for 16-åringer er å utvide demokratiet uten ulemper med den organiseringen vi har av folkestyret i Norge. Andre land gjennomført reformen og vi bør komme etter.

Etter det Liberaleren erfarer, var det jevnt i utvalget om stemmerettsalderen. Seks medlemmer, deriblant utvalgsleder Torgersen, går inn for å opprettholde dagens stemmerettsalder. Fem medlemmer vil la 16-åringer stemme ved alle valg.

Tags:

Mest lest

Arrangementer