Kommentar

Savner en kilde

Med kildehenvisning hadde dette vært en fantastisk sak. Uten kilde er den helt verdiløs.

De kommer i stadig større grupper hit til byen. De tar jobbene fra oss og stiller stadig større krav til sosiale goder. De foretrekker å isolere seg i egne bydeler; særlig kvinnene gidder ikke lære seg språket vårt, og de forlanger at barna deres skal gå i egne klasser. Så snart de har skrapt sammen nok penger, sender de billetter til hjemlandet, slik at nære og fjerne slektninger også kan følge dem hit

Tekst som er spredt på Facebook de siste dagene

Etter det Liberaleren erfarer, er det ingen personer på Facebook som har kildehenvisning. Det blir kun sagt at teksten er en oversettelse fra et leserinnlegg i en avis i Chicago på 1800-tallet, om norske innvandrere. Teksten kan være ren fantasi, en myte. Med kildehenvisning kunne teksten vært et viktig bidrag i norsk innvandringsdebatt, men bidraget har foreløpig liten eller ingen verdi.

Første gang Liberalerens redaksjon oppdaget teksten, var i en bloggpost hos Venstremikkel. Christian Mikkel Dobloug publiserte bloggposten 22. mars i år.

Mest lest

Arrangementer