Kommentar

Savner en kilde

Med kildehenvisning hadde dette vært en fantastisk sak. Uten kilde er den helt verdiløs.

De kommer i stadig større grupper hit til byen. De tar jobbene fra oss og stiller stadig større krav til sosiale goder. De foretrekker å isolere seg i egne bydeler; særlig kvinnene gidder ikke lære seg språket vårt, og de forlanger at barna deres skal gå i egne klasser. Så snart de har skrapt sammen nok penger, sender de billetter til hjemlandet, slik at nære og fjerne slektninger også kan følge dem hit

Tekst som er spredt på Facebook de siste dagene

Etter det Liberaleren erfarer, er det ingen personer på Facebook som har kildehenvisning. Det blir kun sagt at teksten er en oversettelse fra et leserinnlegg i en avis i Chicago på 1800-tallet, om norske innvandrere. Teksten kan være ren fantasi, en myte. Med kildehenvisning kunne teksten vært et viktig bidrag i norsk innvandringsdebatt, men bidraget har foreløpig liten eller ingen verdi.

Første gang Liberalerens redaksjon oppdaget teksten, var i en bloggpost hos Venstremikkel. Christian Mikkel Dobloug publiserte bloggposten 22. mars i år.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
10 years ago

Skulle ikke overraske om det var nordmenn. Brooklyn hadde sin egen «lapskaus avenue» der alle bygningsarbeidere spiste lapskaus og ikke gadd snakke engelsk. I Midtvesten var det enda verre.

På 50-tallet var det nordlendingene som kom sørover og laget kvalm. På 70-80 tallet var de «jævla vietnameserne» (flyktninger) som ikke nølte med å bruke kniv på byen i Bergen.

Tidene forandrer seg men noe er konstant likevel.

Weedar
Weedar
10 years ago

Jeg vet ikke om nordmenn ble møtt med slike holdninger, tviler jeg på at argumentene lå så nært opp til de som brukes av norske anti-innvandrere. Forøvrig tror jeg mer av frykten og hatet var rettet mot de innfødte enn oss fra det kalde nord.

Sitatet er utvilsomt fake. Det er absolutt ingen grunn til å si at dette sto i en eller annen Chicago-avis i løpet av en periode på 100 år med mindre det er fabrikert. Hadde det vært et ekte sitat ville den som siterte ha oppgitt hvilken avis det dreide seg og når den ble utgitt.

Gullstandard
10 years ago

En av de fine tingene ved USA ppå 1800-tallet, var at det var få eller ingen «sosiale goder å stille krav til».

Kris
Kris
10 years ago

Uansett er det vel ikke så veldig relevant for oss hvis det skulle være ekte ettersom det er skrevet av andre innvandrere. Etniske nordmenn er i posisjonen til indianerne og alle vet hvordan det gikk med dem når antallet innvandrere oversteg de innfødte.

Fra arkivet