Notiser

Pressestøtte i Sverige

I Sverige er det nedsatt et utvalg som skal gå igjennom ordningen med pressestøtte. Forhåpentligvis blir konklusjonen, selv om det er tvilsomt, at myndighetene ønsker helt like konkurransevilkår. For å få helt like vilkår må pressestøtten avvikles.

Det er nettstedet Riksdag & Departement som skriver om utvalget som er nedsatt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer