Ukategorisert

Endringer i aksjeloven

Kongen i statsråd har sanksjonert endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven.

• kravet til minste aksjekapital for aksjeselskaper settes ned fra 100 000 kroner til 30 000 kroner
• den innskutte aksjekapitalen kan brukes til å dekke utgiftene ved å stifte aksjeselskapet
• bekreftelse av aksjeinnskuddene ved stiftelse og kapitalforhøyelse kan avgis av en finansinstitusjon, i stedet for revisor, når aksjeinnskuddene utelukkende skal gjøres opp med penger.

Endringene gjelder fra 1. januar 2012.

En sak som viser at et enklere Norge er mulig.

Tags:

Mest lest

Arrangementer