Ukategorisert

Stor interesse for Høyres politikk

Høyre får forhåpentligvis innspill som gir ny politikk på mange områder. Mer sosialdemokrati vil være vondt for mange borgere.

Svært mange av Høyres medlemmer har vist interesse for å gi innspill til programkomiteens arbeid. I Oslo Høyre har 570 personer meldt seg på arbeidet med politikkutvikling i 2012. I Akershus har over 400 personer meldt seg på prosessen som skyter fart i Høyre i 2012, ifølge en melding Høyres Hovedorganisasjon har sendt ut i dag.

At mange medlemmer ønsker å være med på å utforme politikken, kan være bra. Det må være mange i Høyre som er imot offentlige utgifter og krenkelsene av eiendomsrettighetene. Dersom Høyre skal være et troverdig politisk alternativ til Arbeiderpartiet, må medlemmene engasjere seg. Dagens partiledelse er så tett opp til Jens Stoltenberg & co som det er mulig å være. Sjekk Høyres statsbudsjettforslag for 2011 og 2012.

Programkomiteen skal legge frem forslag til stortingsprogram for perioden 2013 – 2017, et program som landsmøtet skal behandle i 2013. Det kryr av gode saker som bør inn i programmet, fra store skatte- og avgiftslettelser til avvikling av verneplikten og ny ruspolitikk.

Mest lest

Arrangementer