Ukategorisert

Nytt virkemiddel i kampen mot narkotika

Virkemidlet er egentlig gammelt, men Høyre ber regjeringen sørge for at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund.

Det er stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Svein Harberg, Bent Høie og Linda C. Hofstad Helleland, som har fremmet et forslag kalt bekjempelse av narkotika på skoler. Forslaget og bakgrunnen er publisert på Stortinget.no.

Politiet har i lang tid besøkt skoler, for å bekjempe narkotika. En ringerunde Utdanning har gjennomført til 15 av landets 27 politidistrikt, viser at halvparten av dem har tatt i bruk, eller planlegger å ta i bruk, politiaksjoner med narkotikahund i de videregående skolene. Undersøkelsen ble foretatt i år.

Skoleelever har krav på samme vern mot inngrep som alle andre. Tro om Høyres stortingsgruppe ville reagert om politiet foretok razziaer med politihund på Stortinget?

Hovedregelen for en politiaksjon bør være mistanke mot et sted eller én person. Uten sterk mistanke bør politirazziaer forbli ulovlige.

Mest lest

Arrangementer