Ukategorisert

Sandberg med treffende kommentar

Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen, fokuserer på makten og sammensetningen av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, i artikkelen Slik skaffer de seg veimilliardene.

Facebook.com har Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet, en treffende kommentar til artikkelen.

–Stavrum vet bedre. Stortingets Transportkomite flytter ikke på en krone. Rammene er lagt fra flertallsregjeringen, uten at Transport- og kommunikasjonskomiteen kan påvirke.

Gunnar Stavrum kunne gjennomgått flere av komiteene på Stortinget. Det er mulig å finne mange skjevheter fordi vi har et urettferdig valgsystem. Én stemme i Nordland er for eksempel verdt mye mer enn én stemme i Oslo.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bjørn Jarle Røberg-Larsen
10 years ago

Det kan sikkert pekes på skjevheter i hvordan valgsystemet fungerer, men faktum er at et bredt flertall på Stortinget er enig om hvordan dette skal foregå. Det er både grunnloven, valgloven og forskriften som trekker opp reglene. Og reglene sier at den fylkesvise fordelingen skal revurderes med åtte års mellomrom på bakgrunn av befolkningsendringen. Neste gang er forut for valget i 2013. Da vil med all sannsynlighet Oslo få 2 nye mandater. Akershus, Hordaland og Rogaland vil få et nytt mandat hver. Mens Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Hedmark vil miste et mandat hver. Så skjevhetene rent befolkningsmessig… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Det finnes en mengde ulike valgsystemer i verden. Det norske valgsystemet har i rettferdighetens navn fått færre skjevheter med tiden. Men: Fortsatt er det slik at geografi spiller inn. Og da vil små geografiske områder med stor befolkning bli underrepresentert i forhold til det motsatte. Så er spørsmålet: skal man la geografi telle, eller ikke? Bjørn Jarle, du dekker deg bak at et stort flertall er for dagens system. Men det er jo ikke noe argument i seg selv. Et stort flertall kan faktisk ta feil. Jeg er forøvrig helt enig i at ordningen med 19 utjevningsmandater gir merkelige utslag.… Read more »

IvarE
IvarE
10 years ago

Transport- og kommunikasjonskommiteen? Forventes det at komiteens medlemmer skal kunne kommunisere også? I motsetning til øvrige komiteers medlemmer, mener jeg? Spøk tilside; (Og en sideline isteden). Jeg går ut fra at navnet er nytt, siden «alle» jo fortsatt bruker den gamle benevnelsen «transportkommiteen». Men det kan jo også bare være meg som ikke følger med. Jeg som syntes det var ille sykt nok da departementene fikk nye navn som gikk over flere linjer bare for å liste opp alle alle mulige og umulige kriker og kroker av ansvar de kunne få tillagt seg. «Kommunal- og regional», fiskeri- og kyst», «barne-,… Read more »

IvarE
IvarE
10 years ago

Supperådet er fortsatt minst like aktuelt, 30 år etter.
http://www.youtube.com/watch?v=hMlJz7mGabk
🙂

Fra arkivet