Ukategorisert

Et skille kan gi engasjerte medlemmer

Den norske kirke engasjerer ikke medlemmene. Nesten halvparten av medlemmene er uinteresserte i kirkens aktiviteter.

På oppdrag for Vårt Land har Norstat spurt et representativt utvalg på 1 000 nordmenn om kirkevalget. Undersøkelsen viser at 46 prosent droppet valget fordi de ikke har interesse for det kirken holder på med. Det betyr at en stor del av kirkemedlemmene gir blaffen i Den norske kirke.

Undersøkelsen viser at ni av ti stemmeberettigede visste om valget.

Det lave engasjementet i kirken, er et godt argument for en ny og ordentlig debatt om forholdet mellom kirke og stat.

Statskirkeordningen burde vært avviklet for lenge siden. Partiene som ønsker et skille, tok ikke egne standpunkt på alvor. Derfor ble det et forlik som skulle gjøre kirken mer “demokratisk”. Et av kravene var at legitimiteten til kirkens “folkevalgte” organer måtte styrkes gjennom øket valgdeltagelse i kirkevalget. Ved årets valg strøk statskirken med glans.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer