Notiser

Vil ha flere byråkrater

Skjeie-utvalget, som utreder likestillingspolitikken, mener Norge trenger flere byråkrater, ifølge VG.

Å utvide byråkratiet er å gjøre staten større med alle ulempene det gir.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Stein Vercoe
Stein Vercoe
10 years ago

Den beste artikkelen til å motsi dette, stod på trykk i Dagbladet (papir)lørdag 31 Desember 2011, signert John Olav Egeland, og summerer opp revisoratet Norge på en skarp og konsis måte, etter min mening. Speialisering er for insekter, tverrfaglighet er den nye dannelsen. Og den er helt nødvendig, ellers forvitrer hele folkestyre, og vi kan overlate samfunnet til ekspertise og byråer, kommunikasjonrådgivere, kartetgnere og skrivebordsteoretiker.

Fra arkivet