Ukategorisert

Sett Martin Schibbye og Johan Persson fri!

VGs tidligere redaktør Bernt Olufsen skriver i dagens VG (s. 44 og 45) om fengslingen av de svenske journalistene Martin Schibbye og Johan Persson. De er dømt til 11 års fengsel for spionasje og ulovlig innvandring i Etopia. Kravet til Etiopias myndigheter bør være unisont: Sett dem fri!

Schibbye og Persson tok seg inn i Ogaden-provinsen i Etiopia for å finne ut av «påstander om massive overgrep mot sivilbefolkningen i Ogaden, og den rolle som det svenske oljeselskapet Lundin Petroleum spiller i provinsen».

De ble nylig dømt til 11 års fengsel; 1 år for illegal innvandring, og 10 år for støtte til terror. Grunnen til det siste er at de kom seg inn ved hjelp av opprørsbevegelsen ONLF. De har tilstått innvandringen, men blankt benektet støtte til terrorisme.

Olufsen skriver: «De internasjonale publisistiske organisasjonene IFJ, PEN-klubben og Reportere Uten Grenser er klare i sin fordømmelse av fengselsstraffen.. Det er et alvorlig brudd på pressefriheten og menneskerettighetene. De to svenskene er å anse som politiske samvittighetsfanger.»

Og ikke minst: «En tredjedel av Etiopias statsbudsjett er finansiert gjennom bistandsmidler. EU er den største bidragsyteren. Norges bistandsminister Erik Solheim omfavnet Etiopias statsminister under klimatoppmøtet i Durban og lovet norsk støtte på 360 millioner årlig til landets grønne utviklingsplan. Det svenske bidraget til Etiopia kom i 2011 opp i 250 millioner kroner, paradoksalt nok var 70 av dem øremerket demokrati, menneskerettigheter og likestilling.»

Norge ved statsminister Jens Stoltenberg har forsøkt å ta opp saken, men dette ble bryskt avvist som forsøk på innblanding i Etiopias indre anliggender. Sverige har forsøkt såkalt stille diplomati.

Pressefrihet, ytringsfrihet, overgrep mot individer, og innsikt i maktutøvelse kan aldri bli ett lands «indre anliggender». Pressens oppgave er å kikke makten i kortene, rapportere om alt som kan være av almen interesse, og ikke minst avdekke overgrep mot et eller flere enkeltindivider.

Ytringsfrihet og pressefrihet er grunnleggende tegn på et liberalt demokrati. Etiopia er de seneste årene kritisert for å ha et stadig mer autoritært styresett.

Å fengsle journalister ved bruk av antiterrorlovgivning kan ikke ses på som annet enn et påskudd til å unngå ubehagelige spørsmål og medieoppslag for den etiopiske regjeringen.

Selv om formålet sikkert var godt sett fra den rødgrønne regjeringens og bistandsminister Erik Solheims synspunkt, er det grunn til å stille spørsmål ved om norske skattekroner skal deles ut til et slikt regime som styrer i Etiopia. Opposisjonen på Stortinget bør snarest ta opp denne saken med regjeringen.

Liberaleren oppfordrer alle norske medier, bloggere og partier til å engasjere seg i å få løslatt de to svenske journalistene.

Sett Martin Schibbye og Johan Persson fri!

Mest lest

Arrangementer