Notiser

Mer konkurranse?

Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert rapport om litteratur- og språkpolitiske virkemidler som del av bokutredningen. Oeconomica og advokatkontoret Simonsen har også bidratt til arbeidet. Rapporten sendes om kort tid ut på høring, med frist 16. april 2012.

Rapporten er publisert på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer