Ukategorisert

Aktiv dødshjelp

Ny temperatur i debatten om aktiv dødshjelp?

Ja takk! Ny debatt kan få Fremskrittspartiet til å fronte landsmøtevedtatt politikk.

Aktiv dødshjelp blir utført i Norge under dekknavnet «terminal sedering», skriver Aftenposten.no.

Liberaleren er for aktiv dødshjelp. Derfor var redaksjonen overlykkelig for vedtaket som landsmøtet i Fremskrittspartiet fattet våren 2009. At stortingsgruppen til Siv Jensen har gitt blaffen i vedtaket, er galt og feigt. De kristenkonservative bør ikke få lede an i debatten, hvis en mener noe med individets rett til å bestemme over sitt eget liv,

Retten til liv bør bety en rett til å la livet opphøre!

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Markus Thom Kristiansen
Markus Thom Kristiansen
10 years ago

Hvor står det i loven at en ikke har rett til å la livet opphøre?

I Pasientrettighetslovens kapittel 4, står det klart at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke. Under §4-9 spesifiseres at en døende pasient har rett til å nekte livsforlengende behandling.

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-004.html

Det står imidlertid ingen steder at en har rett til å tvinge et annet menneske (som representerer staten) til å ta livet av seg.

öyvinds
10 years ago

Thom Kristiansen: Selvfølgelig bør ingen tvinges til å ta andre. Og det vil ikke være nødvendig. Det finnes mennesker som er villige til å gi aktiv dødshjelp. Jeg tviler på at liberaleren eller andre liberalister ønsker at noen skal tvinges til noe som helst.

Det er idag ulovlig å gi meg aktiv dødshjelp om jeg ber om det. Jeg synes det bør være mitt eget valg. Og jeg er naturligvis imot all lovgivning som sier noe i nærheten av at jeg bør kunne tvinge noen til å gjøre det. Som nevnt ville det ikke vært noe problem.

Morten Horn
Morten Horn
10 years ago

@öivinds: Det er vanskelig å skjønne nøyaktig hva du ønsker tillatt gjennom lovendringen du ønsker. Det som er ulovlig idag er å gi noen aktiv dødshjelp. Dersom loven skal endres, har nesten alle forslag gått ut på at det skal være lovlig for noen (nesten alltid menes da en lege) å gi noen aktiv dødshjelp. Det er en forutsetning i alle eksisterende lovverk og forslag om at pasienten uttrykkelig skal ha ønsket aktiv dødshjelp – men alle eksisterende lovverk har ekstremt svake rammer for å verifisere dette. All kontroll foregår etterskuddsvis (etter at pasienten er død), og baseres nesten utelukkende… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

Det viktige her bær være å værne om individets autonomi, om det er ulovlig å hjelpe til med å ta liv ved hjelp av terror bør det også være ulovlig å hjelpe til med å ta liv ved hjelp av aktiv dødshjelp. Dersom våpen og giftpiller er lovlig vare vil de fleste være i stand til å ordne opp i egne problemer uten å være avhengig av staten. I den grad noen er for svake til å utføre handlingen selv er det umulig å være sikker på at dette er det de egentlig vil, individets sanne vilje uttrykkes alltid ved… Read more »

Fra arkivet