Notiser

Mange bruker narkotika

Det er over 200 millioner narkotikamisbrukere i verden, ifølge TV2.no.

Hva som ligger i begrepet misbrukere i artikkelen, er uklart. Det er likevel klinkende klart at mange bruker narkotika med jevne mellomrom, selv om de fleste land har forbud mot narkotiske stoffer.

Med så stor etterspørsel vil det alltid være tilbud. Ettersom politikerne har valgt en restriktiv linje, er resultatet et enormt svart marked. Politikerne kan gjennom vedtak regulere størrelsen på det svarte markedet. Folkevalgte organer har valgt illegal omsetning gjennom forbud og strenge regler.

Tags:

Mest lest

Arrangementer