Ukategorisert

NRK = et dyrt alternativ

Ingen av konkurrentene slår NRK.

Det er Nettavisen som går igjennom de ulike konseptene fra de norsk TV-kanalene. Regnestykket viser at skattefinansierte NRK er Norges dyreste kanal.

Kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget. For 2012 er avgiften 2580,12 kroner. Dette inkluderer 8 prosent merverdiavgift. Kringkastingsavgiften er en skatt, som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker du har, og hvilke kanaler du velger å se på. Pengene tilfaller NRK.

Tilbudene fra de andre kanalene kan borgerne takke ja eller nei til. TV-skatten må alle med fjernsynsmottaker betale.

Det er noen svakheter med Nettavisens regnestykke, men det bryr vi oss ikke om i frykt for å ødelegge en god sak.

I 2012 kan private aktører løse alle oppgavene NRK har. Tiden er moden for en politisk medierevolusjon.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
André
André
10 years ago

Du kan ikke seriøst ha et demokrati (der folk skal velge ut fra SIN mening!) og samtidig ha en stat som bruker makt til å få innflytelse på folks meninger via media og skole. Få staten helt ut av media, helt, og HELT ut av skole, så kan vi begynne å snakke om demokrati.

Fra arkivet