Ukategorisert

FpU markedsfører igjen aktiv dødshjelp

Når sentrale FpUere ønsker debatt om aktiv dødshjelp, er det kritikk av Fremskrittspartiet som faktisk har vedtatt å gå inn for aktiv dødshjelp.

–Jeg synes det er bra at debatten om aktiv dødshjelp igjen blir aktuell. Det er en svært viktig sak for mange mennesker i en vanskelig situasjon, sier sentralstyrevara Karine Skaret til Fpu.no.

På FrPs landsmøte i 2009 fikk FpU gjennomslag for sin resolusjon om å legalisere aktiv dødshjelp. FpU mener at retten til eget liv også innebærer retten til å ta eget liv. Skaret understreker at det selvfølgelig kun er under spesielle forutsetninger aktiv dødshjelp skal kunne utføres, noe som er i tråd med resolusjonen som ble vedtatt på landsmøtet.

–Jeg mener at det britiske utvalget har kommet med en rekke gode forslag på hvordan bruk av aktiv dødshjelp bør reguleres. For eksempel foreslår de at to leger skal bekrefte pasientens diagnose, samt at pasienten skal være informert om all tilgjengelig sosial og medisinsk hjelp, sier Skaret til ungdomsorganisasjonens nettsted.

Les også: Aktiv dødshjelp

Mest lest

Arrangementer