Ukategorisert

Fremmedfrykt?

Det bør være lov å diskriminere, men spesielt smart er det ikke. Nordmenn er ikke guds gave til menneskene.

Arnfinn H. Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning og Jon Rogstad ved Fafo har undersøkt diskriminering i arbeidslivet ved å sende ut 1800 fiktive jobbsøknader til reelle jobbutlysninger. Søknadene ble sendt parvis til hver utlysning. Kandidatene var like godt kvalifisert, men hadde navn som signaliserte ulik etnisk bakgrunn. Forskerne fant at sannsynligheten for å bli kalt inn til et jobbintervju i snitt reduseres med en fjerdedel for personer med utenlandskklingende navn, skriver Samfunnsforskning.no.

Undersøkelsen viser viktige nyanser. Kjønn, geografi, sektor og bransje spiller en rolle. Særlig påfallende er forskjellene mellom kvinner og menn, og mellom offentlig og privat sektor. Diskrimineringsratene er langt høyere for menn enn for kvinner, og for privat enn for offentlig sektor, ifølge artikkelen.

Det er rart at så mange ekskluderer mennesker med utenlandske navn, og det er vanskelig å komme med fasitsvaret på hvorfor det er slik. Fremmedfrykt, nasjonalisme og frykt for det som er ukjent, kan være forklaringer. Men i 2011 bør bedriftslederne i Norge, både i privat og offentlig sektor, vite bedre. Vrangforestillinger om en stor gruppe mennesker bør ikke ha stort spillerom.

Reaksjoner
Undersøkelsen har naturlig nok skapt reaksjoner i dag.

Thor Osland bruker ordet idioter på Twitter.com.

–Folk som utelukker arbeidssøkere med utenlandsk navn er idioter, og taper selv siden de kan gå glipp av de beste kandidatene.

Heidi Nordby Lunde er like skarp på Twitter.com.

— Rasistene gnåler om at innvandrere må ut i jobb, men de ansetter dem jo ikke.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker nye tiltak, noe som reduserer allerede svekkede eiendomsrettigheter.

— Nå trenger vi en større gjennomgang med arbeidsgivere og myndigheter om hvilke tiltak som må til for å sikre ikke- diskriminerende ansettelsesrutiner, sier Sunniva Ørstavik til eget nettsted.

Mest lest

Arrangementer