Ukategorisert

Et skattefinansiert kor

Størrelsen på korbevegelsen er et glimrende eksempel på at Norge ikke trenger et skattefinansiert kor slik Kristelig Folkeparti har foreslått i statsbudsjettforslaget for 2012.

KrF foreslo i statsbudsjettet å øke bevilgningene. Partiet ønsket 50 millioner skattefinansierte kroner til kor. Halvparten var satt av til å etablere et profesjonelt kor, skriver NRK.no.

Norges Korforbund organiserer omlag 1000 kor og vokalgrupper. Det blir anslått at 200 000 nordmenn synger jevnlig i kor. Det er en stor bevegelse som ikke trenger drahjelp av politikerne.

Selv om KrF-forslaget ble nedstemt, får også denne bevegelsen skattefinansierte overføringer. Norges Korforbund skriver om støtteordningene på eget nettsted. I tillegg er det kommuner som bidrar både med kulturmidler og økonomisk støtte til dirigenter.

Sang er en viktig hobby for mange mennesker, men fritidssysler bør ikke være finansiert over skattefinansierte budsjett. Vi etterlyser grenser for politikk, og korbevegelsen vil overleve uten bistand fra politikere som kjøper oppslutning med skattefinansierte penger.

Mest lest

Arrangementer