Ukategorisert

Formueskattdebatt

Stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner og Arve Kambe ønsker forskning på alt det positive det gir å fjerne formueskatten.

Høyrerepresentantene har fremmet følgende forslag:
Stortinget ber regjeringen legge frem en sak i løpet av 2012 basert på en uavhengig og forskningsbasert gjennomgang av de positive effektene av å fjerne formuesskatt og dens virkning på norsk, privat eierskap, industri- og næringsutvikling og arbeidsplasser.

Stortinget.no er bakgrunnen for forslaget publisert.

Forslaget kan gi økt debatt om denne særnorske skatten, men det viktigste er at Høyre i alternative budsjett baker inn en offentlig sektor uten inntektene som formueskatten gir.

Mest lest

Arrangementer