Notiser

Enkelt å skjule spor

–En rekke metoder benyttes av andre lands etterretningstjenester når de opererer i og mot Norge. Internettbasert etterretning blir brukt i økende grad, og blir stadig mer avansert. Det er enkelt å skjule hvem man er, hvor man opererer fra og hva man planlegger. Det sa Janne Kristiansen da hun i dag la fram trusselvurderingen for 2012, en vurdering som er publisert på Pst.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer