Ukategorisert

Færre vil få bøter

Mange brukere har et uproblematisk forhold til narkotika. Det er ikke all bruk som er misbruk!

Nulltoleransen mot narkotika er død. Politikerne endrer sakte, men sikkert kursen. Det er fremskritt på mange områder, selv om vi må lete litt for å se fremskrittene.

Justis- og politidepartementet har sendt på høring forslag om alternative reaksjoner for mindre narkotikalovbrudd. Saken er lagt ut på Regjeringen.no. Arbeidsgruppen foreslår at personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan få tilbud om motivasjonssamtaler i stedet for bøter.

I 2009 ble det gitt over 5000 forelegg i størrelsesorden 2000 – 10 000 kroner for bruk og besittelse av narkotika.

I utgangspunktet bør det ikke være sanksjoner mot personer som bruker eller er i besittelse av narkotika. Det bør heller ikke være sanksjoner mot personer som oppbevarer små kvanta til egen bruk og salg av små kvanta for å finansiere egen bruk. Personer som i framtiden blir tatt for dette, kan få motivasjonssamtaler og ikke bøter. Et bittelite fremskritt for liberalisering av narkotikapolitikken!

Høringsfristen er satt til 23. april 2012.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jone
Jone
10 years ago

Hva er mest kostbart for samfunnet? At vi betaler for noens «motivasjonssamtale»? eller bot? Bøter som forenklede forelegg burde være grei skuring. Du vet du ikke har lov, du gjør det likevel. Litt som å kjøre for fort. Men som alle andre små overtredelser så burde det ikke få katastrofale følger for resten av livet. Det er, not a big deal. Men så lenge det fremdeles er ulovlig, så er bøter ok. Motivasjonssamtaler? Seriøst?? Og dette går liberaleren god for? Hvorfor har vi ikke motivasjonssamtaler for røykere? De betaler samfunnet mye mer enn noen som røyker hasj hele livet. Forundret,… Read more »

Anita Nyholt
10 years ago

Ansvarlige, voksne norske cannabisbrukere vil ikke se på dette som motivasjons-samtaler, men moral-samtaler. Men under trussel om straff vil allikevel de fleste godta behandling de ikke behøver.

Hvis vi hopper bukk over denne viktige faktoren, kalle det hva man vil, så vil Norges over 200.000 cannabisbrukere ta opp plassene til de som virkelig trenger hjelp. 4000 står allerede på venteliste til å få behandling, men det er ikke plasser til dem. Mange vil dø unødvendig mens de venter i kø:
http://anitanyholt.no/samfunn/frivillig-behandling-under-trussel-om-straff

Anita Nyholt
10 years ago

I følge Thorvald Stoltenberg bruker regjeringen allerede 200 millioner skattekroner hvert år til rustesting (tisseprøver). Jeg vil tro at når vi snakker om slike summer, at det finnes lobbyister for disse.
Jeg tror en del av deres strategi for at kontrolltiltakene videreføres og gjerne intensiveres ytterligere, er å jobbe for at det ikke blir ren avkriminalisering, men “frivillig behandling” under trussel om straff:
http://anitanyholt.no/samfunn/ny-narkotikapolitikk

Kj
Kj
10 years ago

Liberaliseringen av straff har ingenting å si for rusmisbrukere, rusbrukere eller samfunnet forøvrig i det store bildet. Det er legalisering av produksjon og distribusjon som er det viktige. Få ting løser så mange mange problemer på en gang; overdoser, produksjon av farlige derivater, vold, vinningskriminalitet samt kanaliseringen av store mengder penger inn i organisert kriminalitet sine lommmer. Tobakk er ansett som like avhengighetsskapende som heroin(om enn med en mye mildere effekt), alikevel trenger ikke tobakksavhengige bli hjemløse, prostituere seg eller underlegge seg makten til organisert kriminalitet for å håndtere forbruket sitt.

Fra arkivet