Ukategorisert

Færre vil få bøter

Mange brukere har et uproblematisk forhold til narkotika. Det er ikke all bruk som er misbruk!

Nulltoleransen mot narkotika er død. Politikerne endrer sakte, men sikkert kursen. Det er fremskritt på mange områder, selv om vi må lete litt for å se fremskrittene.

Justis- og politidepartementet har sendt på høring forslag om alternative reaksjoner for mindre narkotikalovbrudd. Saken er lagt ut på Regjeringen.no. Arbeidsgruppen foreslår at personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan få tilbud om motivasjonssamtaler i stedet for bøter.

I 2009 ble det gitt over 5000 forelegg i størrelsesorden 2000 – 10 000 kroner for bruk og besittelse av narkotika.

I utgangspunktet bør det ikke være sanksjoner mot personer som bruker eller er i besittelse av narkotika. Det bør heller ikke være sanksjoner mot personer som oppbevarer små kvanta til egen bruk og salg av små kvanta for å finansiere egen bruk. Personer som i framtiden blir tatt for dette, kan få motivasjonssamtaler og ikke bøter. Et bittelite fremskritt for liberalisering av narkotikapolitikken!

Høringsfristen er satt til 23. april 2012.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer