Ukategorisert

Lange reiser for å få skattekort

Utenlandske borgere kan få skattekort i Norge, men enkelt er det ikke.

Fra 1. februar er det mange som må foreta lange reiser for å få D-nummer eller personnummer for å søke om innflytting til Norge.

Det er først og fremst D-nummer for å få skattekort som er problematisk og tungvint. En utenlandsk statsborger i Nordkapp som har fått jobb på Capefish, må reise til Hammerfest eller Alta. Det betyr en reise på omkring 20 mil for å få vise fram gyldig legitimasjon, noe som er en forutsetning for å motta lønn i ordnede former fra private og offentlige bedrifter.

Skatteetaten skriver om ordningen på eget nettsted.

–Erfaringene viser at man må gjennomføre noen hundre id-kontroller for å få den erfaringen som skal til for å avsløre falsk id, sier, Helge Aune, avdelingsdirektør ved Skatt Nord, til Radio Nordkapp. Det skal visstnok være et godt argument for den nye ordningen.

De siste årene har politikere fra flere av partiene fokusert på å gjøre offentlige tjenester enklere for borgerne. Denne ordningen er et tilbakeskritt.

Mest lest

Arrangementer