Ukategorisert

Vil du delta i Aps programarbeid?

«Arbeiderpartiet setter i gang landets bredeste programdebatt! Første tema er den norske velferdsmodellen i en ny tid. www.dittforslag.no » er meldingen fra Aps Hadia Tajik på Twitter (@HadiaTajik).

På nettsiden www.dittforslag.no kan du levere inn forslag til Arbeiderpartiets programarbeid. Programprosessen ledes av Aps nestleder/parlamentariske leder Helga Pedersen (@helgape).

Siden er delt inn i tre temaer; velferd, kunnskap – og samhold og tillit. Hvert tema har en innledning, og så et felt der du kan skrive inn konkrete forslag. Men det er kun velferdstemaet som er åpent for forslag nå. Kunnskap åpnes for forslag 21.februar, og «samhold og tillit» 21.mars.

Under forslagsfeltet kan du gi tommelen opp eller ned for forslag som allerede er fremmet. En del av forslagene så langt virker vel enkle og banale.

Helga Pedersen skriver i en spalte til høyre på siden at «Vi tar med oss de beste forslagene videre i arbeidet med det nye programmet. Gi oss ditt innspill, og vær med å utforme morgendagens politikk!»

Hva «de beste forslagene» er, er jo rent subjektivt. Jeg tillater meg å tvile på at forslag om å fjerne formuesskatten, arveavgiften eller legge om dokumentavgiften når særlig langt i Aps programprosess. Men de kan jo overraske oss tvilere.

Det er positivt at Ap går så bredt ut i sitt programarbeid. Så får vi se hvor villige de er til å ta med seg forslag som åpenbart ikke er sosialdemokratiske. Om Ap går ut bredest når de lanserer tre temaer å komme med innspill til, fremfor å åpne hele programmet for forslag også for ikke-medlemmer, kan diskuteres.

Hadia Tajik har på egen blogg beskrevet hvordan programprosessen i Ap foregår.

Mest lest

Arrangementer