Notiser

Skrinlegg prosjektet

Høyhastighetsutredningen er overlevert til samferdselsministeren. Utredningen viser mye, blant annet at samfunnsøkonomien er negativ for alle strekningene.

Utredningen er publisert på Jernbaneverket.no.

Det er vanskelig å finne gode argument for å forsvare skattefinansierte lyntog i Norge. Noen milliarder kroner er smuler av hva dette vil koste skattebetalerne.

Mest lest

Arrangementer