Ukategorisert

Vernepliktsdebatt i FrP

Fremskrittspartiets Ungdom ber årsmøtet i Hordaland FrP gå inn for å avvikle verneplikten.

Alle forslag om å avvikle slaveriet er positive. Det setter press på dem som forsvarer en forferdelig ordning. Eller; tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har uttalt følgende om verneplikten: -Det er min store bekymring at vi kaster bort store beløp på noe som ikke virker.

Hordaland FpU har fremmet resolusjonsforslaget Et moderne forsvar, et forslag som blir behandlet på årsmøtet i Hordaland FrP 11. og 12. februar:

”Det norske forsvaret står ovenfor enorme utfordringer. Skiftende regjeringer har stadig rustet ned vår forsvarsevne, og nedbyggingen av forsvaret gjør norske interesser sårbare. Norge må se fremover, og innse at det kan komme en tid der vi må forsvare våre økonomiske interesser i Nordsjøen.

Med knappe fem millioner innbyggere vil vi aldri være i stand til å holde et forsvar som kan seire over en invaderende makt. Derfor er vi avhengig av våre allierte, NATO, for å sikre våre interesser også i fremtiden. Vi må fokusere på kvalitet, ikke kvantitet.

Norske spesialstyrker har kompetanse i verdensklasse, og vårt viktigste bidrag til NATO-samarbeidet er deres evner. Soldater i førstegangstjeneste vil aldri kunne trygge norske interesser, rett og slett fordi vi er for få mennesker.

Førstegangstjenesten blir stadig mindre relevant for norsk forsvarsevne, og er en farlig sovepute for landets politiske ledelse. Ordningen er dyr for norske skattebetalere, og det gir lite eller ingen ting tilbake.

Hordaland FpU mener derfor det er på tide å tenke nytt rundt forsvaret. Vi må styrke vårt samarbeid med NATO gjennom en større satsning på et profesjonelt vervet forsvar, med spisskompetanse i strategi og teknologi. Den obligatoriske førstegangstjenesten bør avskaffes til fordel for motiverte, dyktige og godt utdannede soldater og offiserer slik at vi kan bidra til NATO-samarbeidet på en slik måte at vi styrker vår egen posisjon i alliansen. Et moderne forsvar krever teknologisk, strategisk og psykisk kompetanse som ikke oppnås etter en 12 måneder lang førstegangstjeneste. Fremskrittspartiets Ungdom verdsetter et militær av kvalitet fremfor kvantitet”.

Landsmøtet i FrP vedtok i 2011, riktig nok mot to stemmer, at ordningen med verneplikt må utredes og vurderes på nytt.

Et ”liberalistisk” parti kan ikke forsvare vernepliktsordningen på en god og troverdig måte.

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
willy sandnes
willy sandnes
10 years ago

Å kalle verneplikt for «slaveri» er en hån mot de
100.000 tusener som har avtjent denne.
Istedet for å kalle seg «liberaler» bør dere lese litt om pasifismens historie og «brukne gæværs» taktikk. Håper ikke dette er «mainstream» blandt norsk ungdom i dag, isåfall har vi et kjempeproblem…fremover.
mvh.willy

Gullstandard
10 years ago

Delvis enig m Willy. Det er også et hån mot reelle slaver.

Men likefullt er det tvangsarbeid, som ikke er akseptabelt.
Det er heller ikke trygt å stole tvangsinnrullerte folk i strid, og derfor bør man fullt og helt basere seg på de som HAR sett konsekvensene av den brukne geværs politikk, og derfor melder seg frivillig til militær opplæring.

(MIn bestefar var en svært sentral del av pasifist-bevegelsen i mellomkrigstiden, pga sin erfaring fra første verdenskrig. Et stykke utpå 30-tallet begynte han å få betenkeligheter).

Fra arkivet

 • Kun flere bolighaier vil føre til bedre leieforholdKun flere bolighaier vil føre til bedre leieforhold
  Oslo-aktivister krever endringer i boligpolitikken. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at en mer aktiv boligpolitikk vil bedre situasjonen for leietagere.
 • En merkelig politisk skikkelseEn merkelig politisk skikkelse
  Biografien om Reiulf Steen er svært lærerik hvis du vil lære politisk historie.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
  Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.
 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?