Ukategorisert

Vernepliktsdebatt i FrP

Fremskrittspartiets Ungdom ber årsmøtet i Hordaland FrP gå inn for å avvikle verneplikten.

Alle forslag om å avvikle slaveriet er positive. Det setter press på dem som forsvarer en forferdelig ordning. Eller; tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har uttalt følgende om verneplikten: -Det er min store bekymring at vi kaster bort store beløp på noe som ikke virker.

Hordaland FpU har fremmet resolusjonsforslaget Et moderne forsvar, et forslag som blir behandlet på årsmøtet i Hordaland FrP 11. og 12. februar:

”Det norske forsvaret står ovenfor enorme utfordringer. Skiftende regjeringer har stadig rustet ned vår forsvarsevne, og nedbyggingen av forsvaret gjør norske interesser sårbare. Norge må se fremover, og innse at det kan komme en tid der vi må forsvare våre økonomiske interesser i Nordsjøen.

Med knappe fem millioner innbyggere vil vi aldri være i stand til å holde et forsvar som kan seire over en invaderende makt. Derfor er vi avhengig av våre allierte, NATO, for å sikre våre interesser også i fremtiden. Vi må fokusere på kvalitet, ikke kvantitet.

Norske spesialstyrker har kompetanse i verdensklasse, og vårt viktigste bidrag til NATO-samarbeidet er deres evner. Soldater i førstegangstjeneste vil aldri kunne trygge norske interesser, rett og slett fordi vi er for få mennesker.

Førstegangstjenesten blir stadig mindre relevant for norsk forsvarsevne, og er en farlig sovepute for landets politiske ledelse. Ordningen er dyr for norske skattebetalere, og det gir lite eller ingen ting tilbake.

Hordaland FpU mener derfor det er på tide å tenke nytt rundt forsvaret. Vi må styrke vårt samarbeid med NATO gjennom en større satsning på et profesjonelt vervet forsvar, med spisskompetanse i strategi og teknologi. Den obligatoriske førstegangstjenesten bør avskaffes til fordel for motiverte, dyktige og godt utdannede soldater og offiserer slik at vi kan bidra til NATO-samarbeidet på en slik måte at vi styrker vår egen posisjon i alliansen. Et moderne forsvar krever teknologisk, strategisk og psykisk kompetanse som ikke oppnås etter en 12 måneder lang førstegangstjeneste. Fremskrittspartiets Ungdom verdsetter et militær av kvalitet fremfor kvantitet”.

Landsmøtet i FrP vedtok i 2011, riktig nok mot to stemmer, at ordningen med verneplikt må utredes og vurderes på nytt.

Et ”liberalistisk” parti kan ikke forsvare vernepliktsordningen på en god og troverdig måte.

Tags:

Mest lest

Arrangementer