Ukategorisert

DLD-kostnader

Onsdag får samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overlevert en utredning om kostnader knyttet til datalagringsdirektivet.

Samferdselsdepartementet inviterer til pressetreff og invitasjonen er publisert på Regjeringen.no.

Det er et utvalg som har utarbeidet en modell for beregning og fordeling av kostnader knyttet til datalagring. Utvalget er blant annet bedt om å utrede de samfunnsøkonomiske gevinstene ved innføring av datalagringsdirektivet. Utvalget skal komme med forslag til hvordan kostnader skal fordeles mellom ekomtilbydere og justismyndigheter. Utvalget har arbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Utvalget har blitt ledet av tingrettsdommer Siri Vigmostad.

Viktig, viktig, viktig
Onsdagens pressemøte betyr at datalagringsdirektivet nærmer seg med stormskritt. Det betyr mistenkeliggjøring av nesten alle borgerne. Det er helt utrolig at blant annet Høyre gir blaffen i personvernet. Programmet Høyres politikere gikk til valg på i 2009 var personvernvennlig.

Det er viktig at Liberalerens lesere støtter Digitalt Personvern økonomisk, en organisasjon som samler inn penger for å prøve datalagringsdirektivet i retten. Foreløpig har det kommet inn 597 778 kroner i innsamlingsaksjonen.

Mest lest

Arrangementer