Ukategorisert

Nøkkeltall i statsregnskapet

Statens driftsutgifter er på til sammen 149 milliarder kroner i 2012, viser tall som Statistisk sentralbyrå presenterer.

Tallene er kjente etter politiske vedtak, men presentasjonen til Statistisk sentralbyrå gjør likevel inntrykk. Borgerne betaler enormt med skatter og avgifter, og offentlig sektor er gigantisk.

I staten blir det betalt ut 70 milliarder kroner i lønn og andre godtgjørelser.

Ja til et systemskifte!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Prøysenisme er god liberalismePrøysenisme er god liberalisme
    “Å forklare essensen av liberalisme gjennom Alf Prøysen, sier du?” Check!
  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
    Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.