Ukategorisert

Nøkkeltall i statsregnskapet

Statens driftsutgifter er på til sammen 149 milliarder kroner i 2012, viser tall som Statistisk sentralbyrå presenterer.

Tallene er kjente etter politiske vedtak, men presentasjonen til Statistisk sentralbyrå gjør likevel inntrykk. Borgerne betaler enormt med skatter og avgifter, og offentlig sektor er gigantisk.

I staten blir det betalt ut 70 milliarder kroner i lønn og andre godtgjørelser.

Ja til et systemskifte!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer