Ukategorisert

Hver fjerde innbygger blir senior

Den norske modellen, der borgerne betaler mye skatt – inkludert avgifter for å opprettholde velferdsstaten, står foran store utfordringer.

Om 20 år vil hver fjerde innbygger være senior. Dersom senior om tjue år er det samme som i dag, står sosialdemokratiet ovenfor enorme utfordringer.

I dag består Stortinget av en stor sosialdemokratisk masse ettersom partiene er nokså like. Kun FrP har skilt seg litt ut, på godt og vondt.

Fafo-rapporten som ble lagt fram på tirsdag, er vinklet langt mer positivt enn avsnittet først i denne artikkelen. At antall innbyggere mellom 55 og 75 år øker med over 300 000 kan være en utfordring sosialdemokratiet er i stand til å takle. Legg merke til ordet kan.

Det som er helt sikkert, er at dette ikke går bra dersom staten hele tiden skal bli større og dermed ta ansvar for borgernes liv.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer