Ukategorisert

Skatte- og avgiftsdebatt i spørretimen

Per Roar Bredvold, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, stiller et godt spørsmål i onsdagens spørretime.

Innsendt spørsmål:
”For Wärmlands län, som er grensefylke til Hedmark, betyr grensehandelen mye. De norske kundene sikrer på denne måten 2 000 svensker jobb. Dette er arbeidsplasser som i stor grad kunne vært på den andre siden av grensen, dvs. i Norge. Ser statsråden at noe bør gjøres med blant annet det norske skatte- og avgiftsnivået slik at det skal bli mer attraktivt å handle i Norge, og derved sikre norske arbeidsplasser og dets øvrige positive ringvirkninger?”

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer