Ukategorisert

Nulltoleransen dør

Den eneste fordelen med utspillet fra Norsk narkotikapolitiforening, er at nulltoleransen mot narkotika er en linje vi kan vinke farvel til.

Ungdom som blir tatt med narkotika for første gang må få en helt ny sjanse. De må få muligheten til å slippe anmerking på rullebladet, mener Arnt Idar Eid i Norsk narkotikapolitiforening, ifølge nettstedet til Politiets Fellesforbund.

Justis- og beredskapsdepartementet har endt på høring forslag om alternative reaksjoner for mindre narkotikalovbrudd. Arbeidsgruppen foreslår at personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan få tilbud om motivasjonssamtaler i stedet for bøter. Norsk narkotikapolitiforening, som skribenten regner som forbudets fremste talerør, avviser ikke forslaget som er sendt ut på høring.

Mange cannabisbrukere mener for eksempel at motivasjonstalene som ønskes innført egentlig er moralsamtaler. For å slippe straff, slik Norsk narkotikapolitiforening tar til ordet for, vil mange godta samtaler. Det gir ikke bedre narkotikapolitikk, men nulltoleransen mot narkotika dør og det er en fordel.

Mest lest

Arrangementer