Ukategorisert

Vern av ytringsfrihet og anonymitet på internett

FrP-representantene ønsker at Stortinget skal be regjeringen legge frem konkrete forslag til lovmessig vern av ytringsfrihet og anonymitet på internett.

Forslaget om å lovfeste vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett, er publisert på Stortinget.no. Det er Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen og Torkil Åmland som har fremmet forslaget.

–Norge er allerede en versting på personvern. I dette landet er skattelistene underholdning. I dette landet kan man få vite hvem som eier en bil bare ved å sende SMS til Statens vegvesen. I dette landet blir alle bilister fotografert i de nye fotoboksene. I dette landet kan man få vite alt mulig om hver eneste lille bedrift ved å slå opp i offentlige registre. I dette landet kan Nav snoke på hvem de vil, når de vil. I dette landet er legenes pasientjournaler så offentlige at mange kvier seg for å oppsøke fastlege selv når de er svært syke. På toppen av dette trer datalagringsdirektivet snart i kraft, der hele befolkningen settes under døgnkontinuerlig overvåkning – i hvert fall så lenge man bruker smarttelefoner, PC og andre helt nødvendige hjelpemidler i hverdagen. Regjeringens forslag til endringer i åndsverkloven er et ytterligere skritt i feil retning, skriver representantene i bakgrunnen for forslaget.

Mest lest

Arrangementer