Ukategorisert

Sett klare grenser!

Det er ulogisk at politikerne vedtar lover og regler, og vedtar skatter og avgifter samtidig som staten bedriver forretningsvirksomhet.

Nå mener sentrale Høyre-politikere at det er betenkelig at NSB etter hvert har blitt et busselskap som private busselskap må konkurrere mot. Ingjerd Schou tar opp problematikken i en artikkel på Nationen.no.

Schous store problem, er at Høyre er inkonsekvent når det gjelder statlig forretningsdrift og har vært det i mange år. Partiet er mot at staten skal ha begrenset størrelse, begrenset makt, og begrenset ansvarsområde. Høyre er nesten like ille som regjeringspartiene og det er ikke et komplement til partiets stortingsrepresentanter.

Liberalister har den perfekte oppskriften: Politikerne skal ikke være aktør i et konkurranseutsatt område. Rett og slett fordi det er staten som er regulator og premissgiver for konkurransen.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
    Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
  • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
    Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.