Notiser

Da NRK-monopolet ble knust

Jan Simonsen skriver om da «NRK-monopolet ble knust» på Frie Ytringer.

Det er faktisk ikke lenge siden formynderne fikk råde også på dette området. NRK hadde monopol for vel 30 år siden. Tenk, monopol…

Trøsten er at det er de samme som var for monopolet som nå forsvarer den norske spillpolitikken, som er mot søndagsåpne butikker, for landbrukssubsidier og som er mot å legalisere narkotika for å nevne fire konkrete saker. Det gir håp for framtiden!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
10 years ago

Men de som dengang gikk inn får å lempe på NRK-monopolet (som en midlertidig prøveordning), går nå inn for «å forsvare den norske spillpolitikken, som er mot søndagsåpne butikker, for landbrukssubsidier og som er mot å legalisere narkotika», så jeg vet ikke jeg. Bortsett fra Venstre, til en viss grad..

Fra arkivet