Ukategorisert

Debatt om kampflypenger

Dersom politikerne bruker flere titallsmilliarder kroner på nye kampfly, vil det bli mindre penger på andre mer eller mindre gode formål.

Det er dette som er politikk, å prioritere mellom knappe goder og byrder. Dersom politikerne prioriterer det ene, vil det bli mindre penger til andre formål. Alternativet er å øke statens inntekter ved hjelp av skatter og avgifter, men det er en grense for hvor høyt skattenivået kan bli.

SV mener den store investeringen skal tas innenfor forsvarsbudsjettet, ifølge Aftenposten.

Dersom kampflyinvesteringen kan finansieres innenfor eget budsjett, har Stortinget i mange år gitt altfor mye skattefinansierte penger til Forsvaret. Få signaler i den politiske debatten tyder på at Forsvaret får for mye penger, selv om Norge er i verdenstoppen når det gjelder bruk av skattefinansierte penger på Forsvaret målt opp mot innbyggertallet.

Det er en spennende debatt SV har dratt i gang, men partiet taper slaget fordi Arbeiderpartiet får støtte av Høyre og Fremskrittspartiet i pengeoverføringene til Forsvaret.

Mest lest

Arrangementer