Ukategorisert

Vil ha postkonkurranse

Det er ikke overraskende at Fremskrittspartiet ønsker mer konkurranse, men det er hyggelig at landsstyret bruker tid på et ønske om postkonkurranse.

Følgende resolusjon ble vedtatt i FrPs landsstyre:
«Posten opplever at synkende antall papirbrev skaper en mer komplisert økonomisk situasjon. I løpet av 10 år er mengden brevpost sunket med en tredjedel. Av den grunn ønsker Posten å kutte kostnader ved å redusere antall postkontorer og droppe postlevering på lørdager. Det varsles også at det kan bli tregere brevsending og enda flere reduksjoner vedrørende antall leveringsdager ved senere korsveier.

Fremskrittspartiets landsstyre mener dette viser at vi trenger andre tilbydere for å supplere og konkurrere med det statlige postsystemet. Posten bør miste sitt monopol på levering av brev under 50 gram. Dette kan gjøres effektivt ved å implementere EUs tredje postdirektiv. Konsekvensen av å la være å gjennomføre dette direktivet, slik regjeringen har varslet, vil være dårligere tilbud og mer subsidier på sikt.

Mer konkurranse vil formodentlig skape bedre pris på tilbud og andre aktører som kan levere på tidspunkter Posten ikke ønsker å bringe på. Utredningsinstitusjonen SNF mener videre at større konkurranse og postdirektivet ikke vil ha særlig negative utfall for distriktene. Landsstyret vil derfor åpne for flere private aktører inn på markedet for lettere post så snart som mulig.

Fremskrittspartiets landsstyre vil:

– Liberalisere postmarkedet og la alle aktører som ønsker slippe til på det.

– Gjennomføre EUs siste postdirektiv».

Mest lest

Arrangementer