Ukategorisert

Drahjelp til FrP

Med skattefinansierte penger og en forskrudd holdning til utbygginger og bompenger, kan Fremskrittspartiet bli valgets vinner i 2013.

I dag la fagetatene frem forslaget til Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023. Planen skisserer skattefinansierte utbygginger i Norge på land og vann de neste ti årene. Regjeringen har en målsetning om å legge planen fram for Stortinget våret 2013. Det betyr at samferdselspolitikk og Nasjonal transportplan blir viktig under valgkampen. Politikere som kjøper velgere for skattefinansierte penger vil få drahjelp på valgdagen fra prosessen om Nasjonal transportplan.

Forslaget til plan fra fagetatene, viser at FrP har rett i påstanden om at bompengefinansiering ikke er frivillig. Fagetatene har nedprioritert prosjekt der et flertall av lokalpolitikerne har vært negative til bompengefinansiering. Når prosjektene blir skjøvet ut i tid uten bompenger blir lokalpolitikerne tvunget til å foreslå en finansieringsmodell som inneholder bompenger. Tja kanskje frivillig, men ikke frivillig likevel.

Liberaleren er for bompenger, men vi ser galskapen med at bilistene skal betale ekstremt mye penger for å finansiere velferdsstaten, altså både betale bompenger og avgifter knyttet til kjøretøy.

Er distriktspolitikk
Fra fremtredende politikere blir ofte samferdselspolitikken fremhevet som svært viktig for Norge. Dagens forslag viser at byråkrater, etter politiske signaler, opprettholder tilbud av distriktshensyn. Avinor taper i gjennomsnitt 25 millioner kroner på hver regional lufthavn. Til tross for et enormt pengesluk, er det i Nasjonal transportplan få forslag om flyplassnedleggelser. Det betyr at Avinor kaster penger ut av vinduet, men gjør det av hensyn til kommuner i distrikts-Norge.

Avinor er et aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer