Ukategorisert

Vil videreføre verneplikten

Det er ingen nyhet, men vi markerer likevel at Senterpartiet vil at staten skal stjele liv via vernepliktsordningen.

Nå er det mulig for vernepliktige å slippe unna tjeneste. En liten hvit løgn og staten innvilger fritak fra militær førstegangstjeneste. Det er meningsløst at politikerne viderefører et system som oppmuntrer til løgn og fanteri.

At Forsvaret har blitt effektivisert, medfører at færre må gjennomføre den militære førstegangstjenesten. Få slaver er bedre enn mange, men det gjør ordningen ekstra urettferdig fordi et lite mindretall tar belastningen for det store flertallet.

Arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret, burde gitt stor debatt om verneplikten. Trolig blir det nok en gang vedtatt en langtidsplan uten at politikerne har tatt en god og inngående debatt om verneplikten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer