Ukategorisert

Lite troverdighet

Det er forståelig at sjefsredaktører for enhver pris vil opprettholde ordningen med pressestøtte, ettersom deres aviser mottar nesten halvparten av pengene Medietilsynet deler ut.

Dagsavisen, Klassekampen, Vårt Land, Fiskeribladet Fiskaren og DagenMagazinet mottok samlet sett omtrent 125 millioner kroner i produksjonstilskudd fra Medietilsynet i 2011. Det ble delt ut i underkant av 282 millioner kroner. Den skattefinansierte tilskuddsordningen er med på å holde liv i avisen til Arne Strand. Når Dagsavisen mottar skattefinansiert støtte, forringes konkurransen. Det finnes nemlig medieaktører som ikke mottar subsidier og disse får vanskelige konkurransevilkår ved at utvalgte aktører har sugerør nede i statskassen.

Representanter fra nevnte aviser har skrevet et forsvarsskriv for pressestøtten, et skriv som Journalisten.no har publisert.

Ordningen med pressestøtte er urettferdig og prinsipiell forkastelig. Hvorfor skal skattebetalere betale for aviser/medieaktører som de misliker svært sterkt. Uhørt!

Følgende tildelinger ble gjort i 2011 til redaktørene som nå forsvarer ordningen for enhver pris:
Dagsavisen: 40 119 760
Klassekampen: 26 121 339
Vårt Land: 38 670 838
Fiskeribladet Fiskaren: 6 052 834
DagenMagazinet: 13 978 717

Mest lest

Arrangementer