Ukategorisert

Alarmerende tall

Opposisjonen må presentere en alternativ jordbrukspolitikk. Den folkelige støtten til den proteksjonistiske politikken er for stor.

Det er Norges Bondelag som presenterer tall som viser at jordbrukspolitikken har enorm oppslutning i folket. Det er en gjennomregulert politikk med vanvittige skattefinansierte subsidier.

90 prosent av de spurte svarer at de er for å opprettholde et jordbruk av minst samme omfang som i dag. Andelen som er bevisst imot er bare to prosent, mens åtte prosent ikke tar standpunkt til spørsmålet. Holdningene til å opprettholde et jordbruk på dagens nivå har vært høye og svært stabile siden 2003. Mot- andelene har ligget svært stabilt på et lavt nivå helt siden 2003. Andelen er nedadgående og nå nær null slik den også var i 1979, ifølge Norges Bondelag.

Bønder bør leve av inntektene de skaper, og ikke av skattefinansierte overføringer. Næringen må gjennom et systemskifte, og opposisjonen på Stortinget må presentere et godt system for å få gehør i befolkningen. At dagens jordbrukspolitikk har stor støtte, er kun tragisk.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer