Ukategorisert

Ber om at dødsdom mot Timothy Shaun Stemple blir omgjort

Denne saken er så viktig at vi publiserer pressemeldingen fra Utenriksdepartementet.

Norge beklager dødsdommen mot amerikaneren Timothy Shaun Stemple, som risikerer å bli henrettet i staten Oklahoma i USA om få dager.

–Dødsstraff er ikke forenlig med tanken om individets verdighet og prinsippet om human behandling. Vi har anmodet delstatsguvernøren i Oklahoma om å omgjøre dommen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Timothy Shaun Stemple har norsk familie som også har engasjert seg i saken.

Norge tar regelmessig opp bruken av dødsstraff med amerikanske myndigheter. Dette gjør vi på prinsipielt grunnlag og i enkeltsaker. Statsminister Stoltenberg tok senest opp spørsmålet om dødsstraff i sitt møte med president Obama i oktober i fjor. Amerikanske myndigheter er derfor godt kjent med vår sterke motstand mot alle former for dødsstraff.

Illinois er den hittil siste av totalt 34 amerikanske delstater som har avskaffet dødsstraff.

–Stadig flere land avskaffer dødsstraff og jeg håper at USA en gang vil slutte seg til det store flertall av land som ikke praktiserer dødsstraff, sier utenriksminister Støre.

Kampen mot dødsstraff er en prioritert sak for regjeringen. Norge har en inntatt ledende rolle i den globale innsatsen mot dødsstraff.

–Vi vil fortsette å arbeide aktivt mot dødsstraff både bilateralt og i regional og multilateral sammenheng, sier Støre.

Om dødsstraff
Naturlig nok fokuserer utenriksministeren på hva regjeringen har gjort i dødsstraffsaker, men det er viktig å fremheve at det er tverrpolitisk enighet i Norge mot dødsstraff. Det er kun enkelte utskudd som ønsker denne straffemetoden velkommen.

Liberalerens redaktør har skrevet en god artikkel om dødsstraff. Per Aage Pleym Christensen er prinsipiell motstander av dødsstraff.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer