Ukategorisert

Ber om at dødsdom mot Timothy Shaun Stemple blir omgjort

Denne saken er så viktig at vi publiserer pressemeldingen fra Utenriksdepartementet.

Norge beklager dødsdommen mot amerikaneren Timothy Shaun Stemple, som risikerer å bli henrettet i staten Oklahoma i USA om få dager.

–Dødsstraff er ikke forenlig med tanken om individets verdighet og prinsippet om human behandling. Vi har anmodet delstatsguvernøren i Oklahoma om å omgjøre dommen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Timothy Shaun Stemple har norsk familie som også har engasjert seg i saken.

Norge tar regelmessig opp bruken av dødsstraff med amerikanske myndigheter. Dette gjør vi på prinsipielt grunnlag og i enkeltsaker. Statsminister Stoltenberg tok senest opp spørsmålet om dødsstraff i sitt møte med president Obama i oktober i fjor. Amerikanske myndigheter er derfor godt kjent med vår sterke motstand mot alle former for dødsstraff.

Illinois er den hittil siste av totalt 34 amerikanske delstater som har avskaffet dødsstraff.

–Stadig flere land avskaffer dødsstraff og jeg håper at USA en gang vil slutte seg til det store flertall av land som ikke praktiserer dødsstraff, sier utenriksminister Støre.

Kampen mot dødsstraff er en prioritert sak for regjeringen. Norge har en inntatt ledende rolle i den globale innsatsen mot dødsstraff.

–Vi vil fortsette å arbeide aktivt mot dødsstraff både bilateralt og i regional og multilateral sammenheng, sier Støre.

Om dødsstraff
Naturlig nok fokuserer utenriksministeren på hva regjeringen har gjort i dødsstraffsaker, men det er viktig å fremheve at det er tverrpolitisk enighet i Norge mot dødsstraff. Det er kun enkelte utskudd som ønsker denne straffemetoden velkommen.

Liberalerens redaktør har skrevet en god artikkel om dødsstraff. Per Aage Pleym Christensen er prinsipiell motstander av dødsstraff.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
10 years ago

Jeg er et utskudd, i såfall. Medmindre det foreligger tvil om at dette er sant, har jeg andre å bruke min sympati på. «According to the autopsy report, Trisha Stemple died from blunt force trauma to the head. She had fractures to her arm, ribs, pelvis, vertebrae and skull. The evidence showed the victim was hit multiple times with a baseball bat and repeatedly run over with Stemple’s pickup. The victim was left along a Tulsa County highway and her car was disabled to make it appear as though she had experienced car trouble. Trisha Stemple’s body was found later… Read more »

Eva Johnsen
Eva Johnsen
10 years ago

@gullstandard. Det du har lest er aktoratets framstilling, det vil ikke si det samme som at det er korrekt. Vitnet, den påståtte medansvarlige, i denne saken har kommet med 4 ulike forklaringer. Selv aktor advarte dommeren om at de ikke kunne garantere hvilken histore han ville fortelle i retten. Dette kalte aktor «en liten deltaj». Terry Hunt (vitnet) fortalte at de hadde slått henne i hodet flere ganger og plassert henne foran bilen for å kjøre over hodet hennes. Bildekket klarte ikke å kjøre over hodet, så kroppen hennes ble dyttet langs veien. Etter dette reiste Trisha Stemple seg (!)… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Jeg skal ta «det norske engasjement mot dødstraff» på alvor den dagen man er like indignert over henrettelsen av opposisjonelle i kommunistiske og muslimske diktaturer, som man er over henrettelsen av en kaldblodig morder i USA. Men ikke før!

Gullstandard
10 years ago

det Eivind sa ! Jeg registrerer at det ikke spiller noen rolle for «dem» om morderen har begått ubegripelige handlinger, ei heller om det er tvil om skyld eller ei. Ofrene blir som regel fremstilt som ubetydelige kulisser i den stakkars voldsmannens uheldige situasjon. Det er en del argumenter mot dødsstraff som går på rettsikkerhet som jeg er enig i. Det skjer feil, og rettsvesenet er treg til å rette opp justismord. Så når det finnes tvil, bør henrettelse ikke finne sted. Ikke fordi det ikke er moralsk rett for forbrytelsen man er dømt for, men fordi rettsvesenet ikke er… Read more »

Fra arkivet