Ukategorisert

Venstre får endelig kebabstøtte

Da kommunestyret stemte for kebabforbudet for fire år siden, var Venstre det eneste partiet som stemte mot. Nå får de liberale endelig litt støtte.

Det er helt vilt at kun et lite mindretall var imot da flertallet bestemte at kebabsjappene på Lillestrøm skulle stenge klokken 02:00. Et sånt forbudsforslag burde aldri blitt vedtatt. Et kommunestyre skal jo ikke bestå av et flertall med formyndere!

Venstre i Skedsmo hadde åpningstider som valgkampsak i fjor. Etter flere års innbitt kamp får Venstre støtte i kampen for økt forbrukerfrihet.

NRK melder at politikerne skal diskutere forbudet, og forhåpentligvis vinner fornuften frem. Nattestengte gatekjøkken er muligens en god sak for regimet i grusomme Nord Korea. I Norge bør det være en tapt sak for formynderne.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
  • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
    Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.

Verdt å få med seg